ถังหลง เอ็มเพอเรอร์

ถังหลง คุณค่าแห่งสมุนไพร 19 ชนิด ตำรับ จักรพรรดิ

ถังหลง เป็นชื่อเดิมของ เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ คังเซน เอมเพอเรอร์ (Kangzen Emperor) ได้ผสานคุณค่าของสมุนไพร 19 ชนิด มาไว้ในเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ คังเซน เอมเพอเรอร์