ลดราคา!

ออร์แกนิค นูทริชั่น แอนด์ รีจูวีแลค (227 กรัม)

1,500.00 ฿

วิธีการรับประทาน
เติมผงออร์แกนิค 2 ช้อนตวง ผสมในน้ำ 1 แก้ว คนให้เข้ากันและดื่มทันที หลังจากนั้นดื่มน้ำตามอีก 1 แก้ว ดื่มวันละ 1-3 แก้ว ขณะท้องว่าง

สนใจสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ คังเซน โทร. 089-8956592

คังเซน เคนโก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต”

หมวดหมู่: healthy, Detox ป้ายกำกับ: detox, organic, ขับล้างสารพิษ, ออแกนิค

ใยอาหาร 7 คุณประโยชน์มหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ

ในปัจจุบัน พบว่าพฤติกรรมการบริโภคของคน โดยเฉพาะในเขตเมืองเปลียนไป มีการบริโภคอาหารที่มีกากใยน้อย ส่งผลให้กากอาหารค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เป็นระยะเวลานานและเกิดการบูดเน่า ทำให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถสร้างพิษและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งของการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ โครระบบทางเดินอาหารผิดปกติ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด

ใยอาหาร หรือ Dietary Fiber เป็นสารที่พบเฉพาะในพืชผักผลไม้ ไม่ให้พลังงาน ไม่สามารถย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ จะถูกส่งผ่านมายังลำไส้ใหญ่เพื่อรอการขับถายออกจากร่างกาย แม้ว่าใยอาหารจะไม่ใช่สารอาหารและไม่ให้พลังงาน แต่มีความสำคัญ และช่วยให้ร่างกายทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ โดยใยอาหารเป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโพรไบโอติก (Probiotic) หรือจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค ช่วยย่อยอาหารทีร่างกายย่อยไม่ได้หรือย่อยได้ไม่หมด ช่วยการดูดซึมของสารอาหาร คอเลสเตอรอล และสร้างวิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย

คุณประโยชน์มหัศจรรย์ของใยอาหาร มีดังนี้ครับ

1.ดีท็อกซ์ ขจัดสารพิษ พิชิตโรค ทำความสะอาด ขจัดของเสีย และสารพิษที่สะสมอยู่ในลำไส้ใหญ่ให้หมดไป ลดความเสี่ยงการเกิดโรคและกระตุ้นการทำงานและระบบภูมิต้านทานในร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรง

2. เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโพรไบโอติก (Probiotic) หรือจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ใยอาหารที่ถูกย่อยจะก่อให้เกิดกรดไขมันสายสั้นขึ้น ซึงช่วยกระตุ้นเซลล์เยื่อบุลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ ไม่ให้เซลล์เยื่อบุลำไส้ฝ่อหรือเหี่ยว ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ใหญ่ โดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากขึ้น ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นโทษลง และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่เป้นอันตราย และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ทำให้ไม่สามารถเกาะติดกับลำไส้ ทำให้ถูกขับออกทางอุจจาระ

3.ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด มีหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากมาย พบว่าการบริโภคใยอาหารที่ละลายน้ำได้ สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้สูงสุดถึง 25% ซึ่งเป็นการลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี หรือ HDL-Cholesterol ซึ่งจะทำหน้าที่กำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี หรือ LDL-Cholesterrol ยังมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของผนังหลอดเลือด และช่วยป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด

4.ลดระดับน้ำตาลในเลือด ใยอาหารที่ละลายน้ำจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยการจับกับน้ำกลายเป็นเจลเคลือบที่ผิวกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้นช่อยลง

5.ช่่วยควบคุมน้ำหนักตัว และป้องกันโรคอ้วน ใยอาหารสามารถดูดซับน้ำและพองตัวได้ในกระเพาะอาหาร มีผลทำให้รู้สึกอิ่มและลดความอยาก รับประทานอาหารได้น้อยลง ในขณะที่ใยอาหารให้พลังงานหรือแคลอรีน้อยกว่า เมื่อเทียบกับอาหารอื่น ๆ ในปริมาณเท่ากันและมีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนักตัวด้วยการลดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและการสะสมของไขมัน

6. ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และภาวะลำไส้อุดตัน ช่วยเพิ่มน้ำหนักและปริมาณอุจจาระ พร้อมกระตุ้นลำไส้ใหญ่ให้เคลื่อนไหวบีบตัวขับอุจจาระออกจากร่างกายเร็วขึ้น ลดโอกาสในการดูดซึมสารพิษและสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้กรดไขมันสายสั้นที่เกิดจากการย่อยใยอาหารของจุลินทรีย์ จะทำให้สภาพลำไส้ใหญ มีความเป็นกรดมากขึ้น ช่วยลดการเกิดติ่งเนื้อหรือภาวะลำไส้อุดตัน และมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้

7. ช่วยลดอาการท้องผูก ร่างกายไม่สามารถย่อยใยอาหารได้ ใยอาหารจึงคงอยู่ในลำไส้และอุ้มน้ำไว้ เป็นการเพิ่มปริมาณและน้ำหนักของอุจจาระ และทำให้อุจจาระไม่แข็ง เมื่อเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่ จึงมีผลทำให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวบอยขึ้น และขับถ่ายอุจจาระออกมาได้ง่าย

กระบวนการคัดสรร และกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์

1. พื้นดิน : เพาะปลูกผลผลิตที่ดินการเกษตรที่ถูกทิ้งร้าง 3-7 ปี เพือให้ดินปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี

2. เมล็ดพันธุ์ : ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิค และไม่ผาการตัดแต่งพันธุ์กรรม หรือ non-GMOs

3. ปุ๋ย : ใช้ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลของไส้เดือน การย่อยสลายของซากพืช ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักจากข้าวสาลี ข้า ผักและผลไม้

4. สิ่งแวดล้อม : รอบฟาร์มออร์แกนิค ไม่มีแหล่งมลพิษและการใช้สารเคมีในพื้นที่ใกล้เคียงภายในรัศมี 30 กม. มีการสร้างพื้นที่กันชนป้องกันมลพิษ และการปนเปื้อนจากภายนอก ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์อย่างเข้มงวดของผู้เกี่ยวข้องและยานพาหนะ และยานพาหนะในฟาร์มใช้ความเร็วไม่เกิน 8 กิโลเมตรต่อชัวโมง

5. แหล่งน้ำ : ใช้แหล่งน้ำที่ปราศจากมลพิษ สารปนเปื้อน มีการกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้ในฟาร์มทุกวัน

6. การควบคุมศัตรูพืช : ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีทำเกษตรกรรมธรรมชาติแบบดั้งเดิม

7. กระบวนการผลิต : ควบคุมกระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ และการขนสงทุกชิ้นอย่างเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารเคมี

8. ผลผลิต : ไม่ใช้สารเคมี ฮอร์โมน สารกระตุ้นหรือสารเติมแต่งใด ๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

9.รับรองคุณภาพ โดยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับการผลิต หรือ GMP

คิดค้นสูตรโดยนักวิจัยออร์แกนนิคที่มีชือเสียง ดร.เฮนรี่ ชาง

ได้รับการรับรอง HALAL จากสมาคมอาหารและโภชนาการอิสลามแห่สหรัฐอเมริการ (lslamic Food and Nutrion Coouncil of America)

ได้รับมาตรฐานอาหารระดับ 5 ดาว จากสมาคม Organic United Nations Friendship Association หรือ OUNFA

ผู้คิดค้น และพัฒนา “ดร.เฮนรี่ ชาง”

ผู้อุทิศตนและเวลาให้กับการศึกษาตามแนวทางการแพทย์ธรรมชาติบำบัดจนได้รับปริญญาเอกด้านปรัชญาและธรรมชาติบำบัด ทุ่มเทชีวิตให้กับการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออร์แกนิคที่มีคุณภาพ จนประสบความสำเร็จกลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และได้รับสมญานามวา “บิดาแห่งทฤษฎีออร์แกนิค ประเทศสหรัฐอเมริกา”

นอกจากนั้น ดร.เฮนรี่ ชาง ผู้ก่อตั้งสมาคม Organic United Nations Friendship Association หรือ OUNFA ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ. 2005 และได้รับเลือกให้เป็น 1 ในชาวจีนผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา จากสมาคมนักเขียนชาวจีนทั่วโลก และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเกษตรอินทรีย์โลก จากสหพันธ์นานาชาติแห่งองค์กรเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.2008

วิธีการรับประทาน
เติมผงออร์แกนิค 2 ช้อนตวง ผสมในน้ำ 1 แก้ว คนให้เข้ากันและดื่มทันที หลังจากนั้นดื่มน้ำตามอีก 1 แก้ว ดื่มวันละ 1-3 แก้ว ขณะท้องว่าง

สนใจสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ คังเซน โทร. 089-8956592

คังเซน เคนโก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต”

น้ำหนัก0.30 g
Scroll on the top