เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา ปล่อยไว้นานอาจตาบอดได้

เบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อย และสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ล่าสุด…มีการสำรวจพบว่ามีประชากรไทยมากกว่า 3 ล้านคนที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติกับเนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกาย รวมถึง ดวงตา ซึ่งเรามักเรียกอาการนี้ว่า โรค เบาหวานขึ้นตา นั่นเอง

เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่จอประสาทตา (Retina) ได้รับความเสียหายจากน้ำตาลอุดตันทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ ในช่วงแรกอาจไม่พบอาการ หรือมีการมองเห็นผิดปกติเพียงเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้ และไม่รับการรักษาจนมีอาการรุนแรง อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด

อาการของโรค เบาหวานขึ้นตา

ในระยะแรกของโรคเบาหวานขึ้นตา อาจจะยังไม่พบอาการ หรือความผิดปกติในการมองเห็น แต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น จะพบอาการต่างๆ เช่น

 • มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
 • มองเห็นภาพบิดเบี้ยว
 • ตามัว การมองเห็นแย่ลง สายตาไม่คงที่
 • แยกแยะสีได้ยากขึ้น
 • ภาพที่มองเห็นมืดเป็นแถบๆ
 • สูญเสียการมองเห็น

สาเหตุของโรคเบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตาเกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้เส้นเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงจอตาโป่งพองเป็นหย่อมๆ จากผนังหลอดเลือดผิดปกติ ทำให้เลือดและน้ำเหลืองซึมออกมาจากหลอดเลือด กระจายทั่วจอประสาทตา และเส้นเลือดใหญ่ที่จอตาจะเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นผิดปกติ รวมถึงเส้นใยประสาทของจอตาและจุดภาพชัด (Macula) อาจเริ่มมีอาการบวม ในระยะเริ่มแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีการอุดตันของเส้นเลือด ที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้มีอาการรุนแรงได้

เมื่อหลอดเลือดที่จอประสาทตาเสียหาย ร่างกายก็จะสร้างหลอดเลือดใหม่มาทดแทน แต่หลอดเลือดที่สร้างใหม่มีผนังไม่แข็งแรง ฉีกขาดได้ง่าย ทำให้มีเลือดรั่วซึมออกมาที่บริเวณวุ้นตา และอาจทำให้เกิดแผลเป็นซึ่งเป็นสาเหตุให้จอตาลอกออกจากด้านหลังของดวงตา หรือถ้าหากเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นไปแทรกแซงการระบายน้ำออกจากลูกตา ส่งผลให้ความดันตาสูงขึ้น เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ส่งภาพจากดวงตาไปยังสมอง ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อหินได้

มีปัจจัยมากมายที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นตา เช่น ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน ยิ่งเป็นนานก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง การไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือ อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ เป็นต้น

ป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตาได้ก่อนจะสายไป!

สิ่งแรกเลยก็คือการป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว ก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่มีรสเค็ม หวาน และมีไขมันสูง ออกกำลังกายเป็นประจำ ควบคุมน้ำหนักโดยให้มีค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) อยู่ที่ระหว่าง 18.5-24.9 | อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | | อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน |

 • เลิกสูบบุหรี่ และเลิกการดื่มแอลกอฮอล์
 • รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อาจจะใช้เครื่องวัดน้ำตาล เป็นตัวช่วยควบคุม
 • ควบคุมระดับความดัน โดยที่ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
 • ควบคุมระดับไขมันในเลือด ผู้ป่วยเบาหวานควรมีระดับไขมันในเลือดไม่เกินกว่าค่าปกติ
 • สังเกตความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น และควรไปพบแพทย์โดยด่วนหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นอย่างฉับพลัน เช่น ตามัว มองไม่ชัด หรือมองเห็นเป็นจุดดำ เป็นต้น
 • ผู้ป่วยเบาหวานควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าการมองเห็นจะยังคงเป็นปกติก็ตาม
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์ออาจทำให้อาการต่างๆ ของเบาหวานขึ้นตารุนแรงขึ้นได้ ควรตรวจตาทันทีที่ตั้งครรภ์หรือใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
 • ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนหากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นอย่างฉับพลัน

การรักษาเบาหวานขึ้นตา

การรักษามีจุดประสงค์เพื่อชะลอหรือยับยั้งอาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยวิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของอาการ

 • การรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ หากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงอาการในระดับปานกลาง อาจยังไม่จำเป็นต้องรักษาในทันที แต่แพทย์จะคอยสังเกตอาการหรือความผิดปกติของดวงตาอย่างใกล้ชิด ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อยับยั้งไม่ให้อาการลุกลาม
 • การรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะก้าวหน้า ซึ่งเป็นระยะที่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยเลเซอร์หรือผ่าตัด ซึ่งวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาของจอตา

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตา

  • เลือดออกในวุ้นตา

อาจทำให้ผู้ป่วยมองเห็นเป็นจุดสีดำลอยไปมา แต่หากมีเลือดซึมออกมาในปริมาณมากอาจบังการมองเห็นทั้งหมดได้ โดยปกติแล้วผู้ป่วยที่มีเลือดออกในวุ้นตาจะไม่สูญเสียการมองเห็นแบบถาวร อาจใช้เวลาในการกำจัดเลือดออกจากวุ้นตาประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน ผู้ป่วยก็อาจกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน

  • จอตาลอก

เป็นผลมาจากแผลเป็นที่เกิดขึ้นนั้นดึงจอตาให้หลุดลอกออกจากด้านหลังของดวงตา ซึ่งอาจทำให้เกิดจุดดำลอยไปมาในเวลามองสิ่งต่างๆ มองเห็นแสงวาบ หรือสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง

  • ต้อหิน

เป็นผลมาจากกลุ่มเส้นเลือดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของดวงตา และไปแทรกแซงการระบายน้ำออกจากลูกตา ส่งผลให้ความดันตาสูงขึ้น เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ส่งภาพจากดวงตาไปยังสมอง

  • สูญเสียการมองเห็น

ภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือต้อหิน สุดท้ายแล้วอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไท

ขอแนะนำ บรีซซี่
อาหารเสริม ฟื้นฟูตับอ่อน เบาหวาน หายได้

Breezy บริซซี่ สมุนไพร ดูแลเบาหวาน doodeeshop.com
BREEZY บรีซซี่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร ช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดย ดร.จริยา ร่มสายหยุด นักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองด้านนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของคนไทย
 
Breezy บรีซซี่ ทางเลือกใหม่ของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เบาหวาน นวัตกรรมใหม่ โดยภูมิปัญญาของคนไทย ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลก ทดสอบกับผู้ป่วยมากกว่า 7 ปี ได้รับมาตรฐาน GMP การผลิตระดับโลก
Breezy ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมใหม่ ฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวาน doodeeshop
ใบประกาศ Breezy ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมใหม่ ฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวาน doodeeshop
Breezy บรีซซี่ ดูแลเบาหวาน ปรับสมดุลน้ำตาล แผลจากเบาหวานแห้งเร็ว ... *ช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวาน *เน้นรักษาสมดุลน้ำตาลโดยเฉพาะ *สารสกัดจากธรรมชาติ 100%
Breezy35 เบาหวาน doodeeshop.com

หากคุณมีอาการเหล่านี้ !!!
เตรียมตัวรับมือกับ เบาหวาน ....

Breezy111 ปัสสาวะบ่อย มือเท้าชา
 • มองไม่ชัด ตาพร่ามัว
 • หิวบ่อย กินจุบจิบ
 • น้ำตาลในเลือดสูง
 • รู้สึกชา บริเวณปลายมือ เท้า
 • ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อยขึ้น
 • อ่อนเพลีย อารมณ์ฉุนเฉียว
 • บาดแผลหายช้า
 • น้ำหนักลด
 • ติดเชื้อราง่าย
 • มีปัญหาตามผิวหนัง

โรค เบาหวาน คืออะไร

โรค เบาหวานเป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของการสร้างอินซูลินจากตับอ่อน โรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรค เช่น โรคหัวใจ ภาวะหัวใจขาดเลือด โรคไต ความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจมีปัญหาต่อหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้…ปัจจุบันมีพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่มีผลงานวิจัยจากวงการแพทย์แผนไทย ว่ามีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูตับอ่อน ลดน้ำตาลในเลือด 

โรค เบาหวาน ภัยร้ายที่คุกคามชีวิตคน

จากสถิติของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกราว 425 ล้านคนในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 629 ล้านคนในปี 2588
 

สถานการณ์ โรคเบาหวาน ในประเทศไทย พบว่า คนไทยช่วงอายุ 20-79 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 8.3 % ซึ่งหมายความว่าใน 100 คน จะพบคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ประมาณ 8 คน และจำนวนมากกว่าครึ่ง ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน สถิติการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

จะเกิดอะไร! ถ้าคุมเบาหวานไม่ได้

 • โรคหลอดเลือดสมอง – อัมพฤกษ์,อัมพาต
 • เบาหวานขึ้นไปที่จอประสาทตา – ต้อกระจก,จอประสาทตาเสื่อม,ตาบอด
 • โรคไต – ไตวายจากเบาหวาน
 • เส้นประสาทเสื่อม – ชาปลายมือปลายเท้า,เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ – กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,หัวใจวาย
 • สูญเสียประสาทรับความรู้สึกที่เท้า – แผลที่เท้า, เป็นแผลหายยาก,อาจต้องตัดเท้า
Breezy เบาหวานที่เท้า doodeeshop
Breezy Nano Technology นวัตกรร สมุนไพร ดูแลเบาหวาน doodeeshop

      Breezy บรีซซี่ ใช้แคปซูลที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี่ระดับ Nano Technology เพื่อช่วยให้ค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญที่มีสิทธิบัตรรับรอง ทำให้ร่างกายสามารถดูด ซึมไปใช้ได้ตลอดเวลา การปลดปล่อยสารสำคัญอย่างช้า ๆ จะดีกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่น ๆ ที่มีการดึงน้ำตาลออกมาจากเลือดอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ไตทำงานหนัก

Breezy บริซซี่ ขึ้นทะเบียน อย. ถูกต้อง

เลขที่จดแจ้ง อย. Breezy
Breezy สารสกัดธรรมชาติ มะขามป้อม ราสเบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ doodeeshop

ส่วนประกอบที่สำคัญของ Breezy บรีซซี่

 • มะขามป้อม
 • เก๋ากี้ หรือ โกจิเบอร์รี่
 • ราสเบอรี่
 • วิตามินบี
 • แอล คานิทีน และ อื่น ๆ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ BREEZY บรีซซี่

 • เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจาก เวทีระดับนานาชาติ 45th International Exhibition of Inventions Geneva 
 • นวัตกรรมใหม่ โดยภูมิปัญญาของคนไทย ดร.จริยา ร่มสายหยุด
 • เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่าง 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์ฯ และ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ใช้ Controlled Release ปลดปล่อยสารสำคัญ
 • ช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน 
 • ได้รับมาตรฐาน GMP การผลิตระดับโลก
 • ได้รับการทดสอบกับผู้ป่วยมากกว่า 7 ปี
 • ดูแลแผลจากโรคเบาหวาน แผลเปื่อยจากเบาหวาน แผลเปื่อยไม่หาย ช่วยให้แห้งเร็ว
 • นอนหลับสนิท สดชื่น ไม่อ่อนเพลีย ไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน
 • ทำให้รู้สึกมีเรี่ยว มีแรง กระปรี้กระเปร่า
 • แก้ปัญหาผิวหนัง ที่ปลายมือปลายเท้าแห้งแข็ง
 • ลด อาการ ชาปลายมือปลายเท้า
 • มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน หลายๆคน ไม่ต้องถูกตัดขา
 • มีส่วนช่วยในเคส เบาหวานขึ้นตา ลด อาการตาพร่ามัว
 • มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับยาจากโรงพยาบาลน้อยลง หรือทานยาน้อยลง
 • เลขที่ อ.ย.12-1-06656-1-0067
 • นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรรับรอง เลขที่อนุสิทธิบัตร 12736
 • แคปซูล ใช้เทคโนโลยี่ระดับ Nano Technology เพื่อช่วยให้ค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญที่มีสิทธิบัตรรับรอง ทำให้ร่างกายสามารถดูด ซึมไปใช้ได้ตลอดเวลา
 • การปลดปล่อยสารสำคัญอย่างช้า ๆ จะดีกว่า เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการดึงน้ำตาลออกมาจากเลือดอย่างรวดเร็ว เพื่อไปขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ไตทำงานหนัก
 • ช่วยทำให้ตับและไต ไม่ต้องทำงานหนัก
 • สารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
 • พัฒนาสูตรเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร
 • ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

โปรโมชั่นพิเศษ สุดๆ!!!

Promotion breezy

Breezy บรีซซี่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของแท้จากบริษัท

1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท
2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)
4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)

kerry COD breezy

สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทาง
ฝากข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน ที่ไลน์ได้เลย.

สนใจติดต่อ
โทร. 096-8953917
Line ID : @doodeeshop
แอดเป็นเพื่อน : https://lin.ee/8jTyoSe

Happy Life Breezy ดูแลผู้ป่วย เบาหวาน doodeeshop

ชีวิต Happy เมื่อมี Breezy

 • มีเรี่ยวแรง
 • นอนหลับสบาย ไม่ตื่นกลางดึก
 • ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง เข้าสู่สมดุล
 • สายตาดีขึ้น
 • มือ เท้า ไม่ชา
 • ความดันโลหิต ดีขึ้น

วิธีรับประทาน Breezy ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

1 แคปซุล วันละ 2 ครั้ง หล้งอาหาร เช้า – เย็น

 *** กรณีผู้ป่วยเบาหวานระดับ น้ำตาลเกิน 180

ให้ทานครั้งละ 2 แคปซูล ใน 2 อาทิตย์แรก

หลังจากนั้นค่อยลดปริมาณ เหลือครั้งละ 1 แคปซูล

9 เหตุผลดี ๆ ทำไมต้องเลือก Breezy

9 เหตุผลดี ๆ ทำไมต้องเลือก Breezy

 1. เป็นหนึ่งเดียวที่พัฒนาสูตร เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร
 2. ใช้สารสกัดนำเข้า จากประเทศญี่ปุ่น
 3. ปลอดภัยสูงสุดจากโรงงานมาตรฐานระดับโลก ตาม GMP
 4. คิดค้น และวิจัย ร่วมกับดอกเตอร์ จากอเมริกา
 5. นวัตกรรมใหม่ที่ปรับสมดุลน้ำตาลโดยเฉพาะ มีสิทธิบัตรรับรอง
 6. มั่นใจ ไร้ผลข้างเคียง ไม่ทำลายตับและไต
 7. ผ่านการทดสอบกับผู้ป่วยจริงมากว่า 7 ปี
 8. เป็นหนึ่งเดียวที่ใช้ Controled Release ปลดปล่อยสารสำคัญ
 9. สินค้ามีการรับรองจาก อย

วิธีรับประทาน 

– ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า – เย็น
– ครั้งละ 2 แคปซูล กรณีผู้ป่วยระดับน้ำตาลเกิน 180 ให้ทาน 2 แคปซูล ใน 2 อาทิตย์แรก จากนั้นลดเหลือ 1 แคปซูล

คำเตือน 

 • ผลิตภัณฑ์ Breezy บรีสซี่ เป็นเพียงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาใดๆทั้งสิ้น
 • ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า
 • ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษา แพทย์ และ เภสัชกร
 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 7-8 แก้ว
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • ควรลดเครื่องดื่มที่มี รสหวาน เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์
 • ออกกำลังกายเป็นประจำให้ได้อย่างน้อยวันละ 30-45 นาที
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส ไม่เครีบด
kerry COD breezy

เก็บเงินปลายทาง  รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ ไม่มีค่าบริการเพิ่ม
.
1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท
2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)
4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)
——————

สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทาง
ฝากข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน ที่ไลน์ได้เลย

——————

สนใจติดต่อ
โทร. 096-8953917
Line ID : @doodeeshop
แอดเป็นเพื่อน : https://lin.ee/8jTyoSe

รีวิวจากผู้ใช้จริง

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

Breezy รีวิวจากลูกค้า

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

Breezy รีวิวจากลูกค้า2

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

รีวิว Breezy

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ !!!

Promotion breezy

Breezy บรีซซี่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของแท้จากบริษัท

1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท

2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)

4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)

kerry COD breezy

เก็บเงินปลายทาง  รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ ไม่มีค่าบริการเพิ่ม
.
1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท
2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)
4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)
——————

สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทาง
ฝากข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน ที่ไลน์ได้เลย

——————

สนใจติดต่อ
โทร. 096-8953917
Line ID : @doodeeshop
แอดเป็นเพื่อน : https://lin.ee/8jTyoSe
Scroll on the top