แจ้งการชำระเงิน

[section] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

แจ้งการชำระเงิน

  ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกสิกรไทย

  ธนาคารไทยพาณิชย์

ระบุจำนวนเงิน (฿)

หลักฐานการโอนเงิน *

ไฟล์ .jpg, .png

รายละเอียดผู้แจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [/section]